Προορισμός η Καρυά, σκοπός η δοκιμή του υπέροχου χορτοκοπτικού UMK 450 UEET της Honda, είδαμε και κόψαμε πολλά είδη, συγκρίνοντας τις αντοχές και την δύναμη του με άλλα.
Ο Βασίλης, ειδικός και γνώστης στο είδος των χορτοκοπτικών, μου μετέφερε με απόλυτη ειλικρίνεια την σωστή επιλογή μου.

Τύπος:
Ώμου / Χειρός
Τροφοδοσία
Βενζίνης (τετράχρονο)
Βάρος
8,1 kg
Λαβή
Ποδηλάτου
Είδος Κεφαλής
Μεσινέζα & Δίσκος
Κυβισμός
47,9 cc
Ιπποδύναμη
2 hp
Destination Karya vilage, purpose to test the wonderful Brushcutters UMK 450 UEET by Honda, we saw and cut many species, comparing its strength and strength with others.
Vassilis, an expert and expert in the field of Brushcutters , told me with absolute sincerity my right choice.
Type / Hand
Gasoline supply (four-stroke)
Weight 8.1 kg
Bicycle handle
Head Type Basket & Tray
Displacement 47.9 cc
Horsepower2 hp