Ψάχνοντας μαχαίρια για τις ιδιαίτερες επαφές μου με τα κρέατα, έπεσα επάνω σε ένα καλλιτέχνη, τον Ευρύνοο, δείτε ένα κομμάτι από την κατασκευή του.

While looking for knives for my special contacts with meat, I came across an artist, Evrynos, see a part how to, of his constructio

Ευρύνοος «Το Εργαστήρι»

Τηλ. 6982 798806