Μια καταδρομική εκδρομή στο Πήλι Ευβοίας με λίγα χιονακια και φίλους