Το Μπορντουροψάλιδο 03SSHH-SE είναι κατάλληλο για τον κινητήρα HONDA UMC425 του κιτ Versatool, εδώ θα δείτε τον καθαρισμό και συντήρηση του πριν την αποθήκευση.