Ένα ταξίδι παρέα με τους F&R στην Πίνδο, Πηγές Αώου, Γεφύρι Πορτίτσας κλπ.