Δημιουργία τραπεζιού για δισκοπρίονο εγκάρσιας κοπής σε 20 λεπτά

Θα χρειαστούμε ένα κομμάτι κόντρα πλακέ θαλάσσης 100 Χ 0,70, δύο κομμάτια ξύλου 4,5 Χ 7,5, ένα κομμάτι ξύλου 4,5 X 4,5 που θα βιδωθεί για να έχουμε το σημείο κοπής και τέσσερις γωνιές αλουμινίου, που θα τις χρησιμοποιήσουμε για βαρύ δισκοπρίονο.

Create a table for a cross-cutting circular saw in 20 minutes

We will need a piece of marine plywood 100 X 0.70, two pieces of wood 4.5 X 7.5, a piece of wood 4.5 X 4.5 that will be screwed to have the cutting point and four aluminium corners, which will use them for a heavy circular saw.

Τα βρήκαμε εδώ:
 
Ξυλεία – διακόσμηση:
 
Camera Sony a6600