Τόσο απλό και λειτουργικό, μια απλή λύση για το καπάκι του TRX, οπου μπορείτε να το βάζετε και να το βγάζετε δίχως τα κλιπς, παράλληλα, με μια απλή ενωση στα καλώδια, έχετε και τα φώτα σας συνδεδεμένα.

How to install magnetic Body Clips on Traxxas TRX-4 TRX 6 unit magnetic body mount install and review.