1η μετά Κορωνοϊού βόλτα στη Βόρειο Εύβοια με φίλους