Ο σταθμός Μάναρη, είναι ένας παραδοσιακός πέτρινος σταθμός εκείνης της εποχής, ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του, όπως όλοι σχεδόν οι σταθμοί.

Η γέφυρα Μάναρη έχει μήκος 116 μέτρων και είναι μέρος της πρώιμης ελληνικής σιδηροδρομικής ιστορίας στο χωριό Μάναρη. Διαθέτει μονή γραμμή με οκτώ τοξωτά ανοίγματα σε οριζοντιογραφική καμπύλη και σύμφωνα με τον ΟΣΕ, είναι η μεγαλύτερη κοιλαδογέφυρα τέτοιου τύπου στην Ελλάδα και στην Βαλκανική χερσόνησο ενώ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μετρικού δικτύου της Πελοποννήσου.

Κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα (1898), από τη Γαλλική εταιρεία «Societe Anonyme Internationale de Construction Et d’ Enterprises De Travaux Publics» και αποτελεί κομψοτέχνημα λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Η γέφυρα μελετήθηκε την χρονική περίοδο 1890-1891 από τον P. Lepeche και η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 1898, υπό την επίβλεψη του αρχιμηχανικού A. Gotteland.
Τα υλικά κατασκευής προήλθαν από τα λατομεία του παρακείμενου όγκου Σπαρτιά, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολήθηκε με την κατασκευή της αποτελείτο από άνδρες και γυναίκες από τα γύρω χωριά, καθώς επίσης Γάλλους και Ιταλούς εργάτες.