Αυτό το βίντεο αποτελεί έναν οδηγό σε βάθος για το πώς να λιπάνετε σωστά τους άξονες στο Traxxas trx4 σας. Παλιός στα RC πάντα έτσι έκανα στους άξονες μου, ίσως ορισμένοι χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους, αλλά προσωπικά εχω δει ότι λειτουργεί τέλεια για εμένα.
Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε!

This video is an in-depth guide on how to properly lubricate the axles on your Traxxas trx4. Old in RC I always did that on my axles, maybe some use other methods, but personally I have seen that it works perfectly for me.
Thanks for watching!