Νομός Αρκαδίας:

Το τρένο ανέβαινε στο βουνό να  διασχίσει το πέρασμα του Καλογερικού, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 814 μέτρων και είναι το ψηλότερο σιδηροδρομικό σημείο της χώρας.