Δημιουργείστε υπέροχες εικόνες από το κινητό σας απλά και δυναμικά.
Μια απλή φωτογραφία απογειώνετε με τέσσερις κινήσεις.

Με το Snapseed από το Google play

Πριν την επεξεργασία

Μετά την επεξεργασία

Πριν την επεξεργασία

Μετά την επεξεργασία

Πριν την επεξεργασία

Μετά την επεξεργασία