Ο νεότερος σιδηροδρομικός σταθμός της περιοχής του Λεονταρίου (έρημος πλέον και αυτός).

Από τον Σταθμό του Λεύκτρου ξεκινούσε η διακλάδωση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Μεγαλόπολη, η λειτουργία της ξεκίνησε το 1896 και σταμάτησε το 1979.