Διαδρομάρα σας λέω, ένα απίθανο κλωθογύρισμα στροφών, με τα βουνά να σου κόβουν την ανάσα.
Μελισσουργοί, το χωριό με τα τρεχούμενα νερά!
Σύμφωνα με την παράδοση, η ονομασία του χωριού σχετίζεται με την εργατικότητα των κατοίκων, καθώς αυτοί, λόγω των σκληρών συνθηκών διαβίωσης, ανέκαθεν ήταν εργατικοί σαν μέλισσες.
Τμήμα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο βόρειο άκρο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οι Μελισσουργοί είναι ένα τυπικό ηπειρώτικο χωριό με πετρόχτιστα σπίτια αξιόλογης αρχιτεκτονικής.
Τζουμερκοχώρι χτισμένο σε υψόμετρο 860, σε απόσταση 72 χλμ από την πόλη της Άρτας και 65 χλμ από την πόλη των Ιωαννίνων, οι Μελισσουργοί έχουν ξεχωριστό χρώμα χάρη στα τρεχούμενα νερά και πλατάνια της περιοχής, τον ποταμό Μελισσουργιώτικο και τα γειτονικά ελατοδάση.
Την πάνω πλατεία του χωριού (Εθνικής Αντίστασης ή Μαγαζιά) στολίζουν η εκκλησία του Αγίου Νικολάου (χτίστηκε το 1778, ανακατασκευάστηκε περί τα μέσα του 19ου αιώνα και φέρει ξυλόγλυπτο τέμπλο και ιδιαίτερα αξιόλογες τοιχογραφίες), βρύσες, το κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου και παραδοσιακές ταβέρνες.

Corridor I tell you, an incredible spinning of turns, with the mountains taking your breath away.
Beekeepers, the village with the running water!
According to tradition, the name of the village is related to the hard work of the inhabitants, as they, due to the harsh living conditions, have always been hardworking like bees.
Part of the Municipality of Central Tzoumerka, at the northern end of the Peripheral Unit of Arta, Melissourgoi is a typical Epirus village with stone houses of remarkable architecture.
Tzoumerkochori built at an altitude of 860, at a distance of 72 km from the city of Arta and 65 km from the city of Ioannina, Melissourgoi have a special color thanks to the running waters and plane trees of the area, the river Melissourgiotiko and the neighboring fir forest.
The upper square of the village (Ethnikis Antistasis or Magazia) is decorated with the church of Agios Nikolaos (built in 1778, rebuilt around the middle of the 19th century and has a wood-carved iconostasis and particularly remarkable frescoes), fountains, the old primary school building and traditional taverns .