Απλά και κατανοητά η τοποθέτηση των φώτων στα αγαπημένο μας TRX, θα χρειαστείτε περίπου ένα τρίωρο και σχετικά λίγες γνώσεις στα ηλεκτρικά.