2 βραδινά ψαρέματα με μπολονέζ, λεπτά παράμαλλα 12 χιλ., μάνα 16 χιλ. και 6μετρο μπολονέζ. Τα φρένα από

το μοτέρ και το καλάμι, να διαχειρίζονται σωστά, τα λεπτά παράμαλλα, φέρνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα για μουρμούρες δυνατές.

SONY DSC