Φωτιστικό μονόφωτου LED σχεδιασμένο για να παρέχει τη μέγιστη απόδοση. Το Forza 200 διαθέτει έξοδο έως 21460 Lumens (37540 Lux @ 1 meter 5600K), CRI / TLCI 98/97, 0-100% εξασθένιση, θερμοκρασία χρώματος 5600K, σύνδεση DMX, 11 προγραμματισμένος ειδικά εφέ και μια εγγενή βάση τροποποίησης στυλ Bowens.

QUICK SPECS
• Lightshaper Mount: Bowens Style
• Cooling: Active 20db Fan (Head Only)
• Size: 8.3 x 4.5 x 12.2 In (Head Only)
5.5 x 5 x 11.9 in (Controller)
• Weight: 4 Lbs(Head)
4.5 lbs (Total)
• Color Temp: 5600K
• CRI: 98
• TLCI: 97
• Dimming: 0-100%
• Lumen Output 5600K: 21460 Lumens
• Lux @ 1m w/55 Degree Reflector 5600K: 37540
• Power Source: 48V DC
• Battery Compatibility: 14.4V-14.8V/12A Sony V-mount battery (120W output) -90mins
26V/12A Sony V-mount battery (200W output) – 60mins
• Battery Run Time @ 100% (Approx):
• Max Power Draw: 200w
• Mount: 5/8″ Receiver with rotating yolk and incorperated umbrealla mount

Το Forza 200 από το Nanlite είναι ένα μονόφωτο LED στυλ που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τη μέγιστη απόδοση από ένα ελάχιστο αποτύπωμα. Με μια ελαφριά κεφαλή βάρους μόλις1,8 κιλ. το Forza 200 χρησιμοποιεί μια μονάδα COB LED και έναν ανακλαστήρα ακριβείας που εκπέμπει 37540 Lux 5600K ισορροπημένου φωτός ημέρας σε 1 μέτρο. Όλα διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό CRI / TLCI 98/97, εξασφαλίζοντας ακριβή απόδοση χρώματος.

Επιπλέον, με εξασθένηση από 100% έως 1%, μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα το Forza 200 σε οποιαδήποτε σκηνή χωρίς να προσθέσετε φίλτρα ND ή διάχυση.

Ελαφρύς συμπαγής σχεδιασμός
Ο Nanlite προσπάθησε να κρατήσει το βάρος του Forza 200 μικρό για εύκολη μεταφορά από τοποθεσία σε τοποθεσία. Ζυγίζοντας μόλις κάτι λιγότερο από 4 κιλά (1.8 κιλά κεφαλής και 2 κιλά του κοντρόλ), το Forza 200 είναι ένα πανίσχυρο φως σε μια μικρή συσκευασία.

Βάση Bowens
Χρησιμοποιώντας την σχεδόν καθολική βάση φωτιστικού τύπου Bowens, το Forza 200 είναι συμβατό με μια τεράστια επιλογή softbox. Συμπεριλαμβάνεται, αλλά δεν περιορίζεται στη γραμμή fresnels, softboxes και ομπρέλες Nanlite.

Πρακτικό και αποτελεσματικό
Με προ-προγραμματισμένα ειδικά εφέ σε ένα σύστημα μενού απλού-κύριου, το Forza 200 διευκολύνει την απομίμηση σεναρίων φωτισμού που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να αναδημιουργηθούν. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να προσομοιώσετε 11 διαφορετικά πρακτικά εφέ φωτισμού: INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle / Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion and Welding.

Φως παντού
Δημιουργήθηκε για λειτουργία σε οποιαδήποτε τοποθεσία ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα ισχύος, το Forza 200 μπορεί να φωτίζει είτε με τον ενσωματωμένο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, είτε μια μπαταρία 26V V-Mount (Δεν περιλαμβάνεται). Εναλλακτικά, μπορεί επίσης να τρέξει ένα 14,8V V-Mount με μειωμένη έξοδο 120w.

Αθόρυβο στην λειτουργία του
Χάρη στον ήσυχο, ανεμιστήρα 20db και το τροφοδοτικό χωρίς ανεμιστήρα το Forza 200, είναι ιδανικό ακόμη και στις πιο ευαίσθητες στον ήχο καταστάσεις.

https://aa-digitalphoto.gr/

Single light LED luminaire designed to provide maximum efficiency. The Forza 200 has an output of up to 21460 Lumens (37540 Lux @ 1 meter 5600K), CRI / TLCI 98/97, 0-100% attenuation, 5600K color temperature, DMX connection, 11 specially programmed effects and a native Bowens style modification base.

QUICK SPECS
• Lightshaper Mount: Bowens Style
• Cooling: Active 20db Fan (Head Only)
• Size: 8.3 x 4.5 x 12.2 In (Head Only)
5.5 x 5 x 11.9 in (Controller)
• Weight: 4 Lbs (Head)
4.5 lbs (Total)
• Color Temp: 5600K
• CRI: 98
• TLCI: 97
• Dimming: 0-100%
• Lumen Output 5600K: 21460 Lumens
• Lux @ 1m w / 55 Degree Reflector 5600K: 37540
• Power Source: 48V DC
• Battery Compatibility: 14.4V-14.8V / 12A Sony V-mount battery (120W output) -90mins
26V / 12A Sony V-mount battery (200W output) – 60mins
• Battery Run Time @ 100% (Approx):
• Max Power Draw: 200w
• Mount: 5/8 «Receiver with rotating yolk and incorperated umbrealla mount

The Forza 200 from Nanlite is a single style LED light designed to provide maximum performance from a minimal footprint. With a light head weighing just 1.8 kg. The Forza 200 uses a COB LED unit and a precision reflector that emits 37540 Lux 5600K of balanced daylight at 1 meter. All while maintaining a high CRI / TLCI 98/97, ensuring accurate color performance.

In addition, with a 100% to 1% attenuation, you can quickly adjust the Forza 200 to any scene without adding ND filters or diffusion.

Lightweight compact design
Nanlite tried to keep the weight of the Forza 200 small for easy transport from place to place. Weighing just under 4kg (1.8kg head and 2kg control), the Forza 200 is a powerful light in a small package.

Bowens base
Using the almost universal Bowens luminaire base, the Forza 200 is compatible with a huge selection of softboxes. Included but not limited to the Nanlite line of fresnels, softboxes and umbrellas.

Practical and effective
With pre-programmed special effects in a simple main menu system, the Forza 200 makes it easy to mimic lighting scenarios that would otherwise be difficult to recreate. At the touch of a button, you can simulate 11 different practical lighting effects: INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle / Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion and Welding.

Light everywhere
Designed for operation in any location regardless of power availability, the Forza 200 can illuminate either with the built-in AC adapter or a 26V V-Mount battery (Not included). Alternatively, a 14.8V V-Mount with reduced output 120w can also run.

Silent in operation
Thanks to the quiet, 20db fan and the Forza 200 fanless power supply, it is ideal even in the most sensitive situations.