Είναι το καλύτερο gιmbal? τι έχει μέσα στο κουτί του και πως το σετάρουμε

Setings for Dji ronin sc & a6500

A6500 10-18 με variant filter Hoya, no hook                  without variant filter, no hook

Front   2,5                                                                                             2,7

Height 3,0                                                                                            3,0

Pan      1,5                                                                                             1,5

Plate    1,7                                                                                             2,0

 

A6500 18-105 with hook no filter

Front     0,6

Height   2,7

Pan        1,7

Plate     0,3

 

A6500 sigma 16mm 1.4 DC DN with hook no filter

Front   0,6

Height 2,7

Pan     1,7

Plate   1,0